Isolasjon – hva er det og hvilke typer finnes?

Isolasjon er et begrep som brukes om materialer gjør at bygninger unngår energitap og holder på varmen. Det finnes ulike former for isolasjon, og i denne artikkelen lærer du om disse og de ulike bruksområdene de har.

Mennesker som lever i kalde områder har alltid forsøkt å holde vinden og kulden ute av boligen. Mange ulike organiske materialer har blitt brukt, som jord, mose, gress og greiner. 

Men før i tiden var fokuset i hovedsak rettet mot å hindre trekk, ikke mot å hindre kulden i å sive gjennom veggene.Først etter at betong inntok boligmarkedet på 1900-tallet, ble det mer og mer vanlig å isolere innsiden av huset mot kulden i ytterveggen. 

I dag stilles det krav til energiøkonomi og varmeisolering av bygg. Derfor er det viktig å velge effektive isolasjonsprodukter. Effekten av ulike isolasjonsmateriale måles i det som kalles lambdaverdi (λ-verdi), av den greske bokstaven lambda (λ).

Faktaboks: lambdaverdi

Lambdaverdien beskriver det som kalles termisk konduktivitet, eller varmeledningsevnen. Altså hvor enkelt energi overføres fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur ved en bestemt temperaturforskjell. 

Lamdaverdien blir målt i watt per kvadratmeter, og tar utgangspunkt i en temperaturforskjell på 1 kelvin per meter tykkelse. Begrepet “praktisk lambdaverdi” tar også hensyn til fuktinnholdet og temperaturen til det spesifikke materialet. 

Les mer på wikipedia

Mineralull

Typer mineralull:

 • Glassull (som Glava)

 • Steinull (som Rockwool)

Mineralull er en samlebetegnelse for isolasjonsmateriale som steinull og glassull som begge er laget av mineralske fibre. Mineralull har flere fordeler. Den er ikke brennbar, og den absorberer ikke fuktighet og lukt. Mineralull har også en støydempende effekt. 

Typer mineralull

Glassull


Glassull er en av de vanligste isolasjonsmaterialene vi bruker i Norge. Glassull lages som navnet tilsier av glass, hvorav 70% er resirkulert glass. Fordelen med glassull er at det har lav vekt og kan komprimeres til 20% av sitt originale volum. Dette gjør at glassull er enkelt å transportere i store mengder. Glassull består at glassfibre som ligger i samme retning. Dette gjør at det er et behagelig isolasjonsmateriale å arbeide med.  

Slik blir glassull produsert

Glass smeltes og blir blåst ut gjennom en dyse mot to stenger formet som en gaffel etter det samme prinsippet som når man lager sukkerspinn. Resultatet blir at det smeltede glasset blir til fibre som ligger i samme retning. I Norge er det Glava som produserer glassull.  

 

Typer glassull 

Glava tilbyr 3 ulike typer glassull. 

 • Extrem 32 som er glassullen som har best isolasjonsevne
 • Proff 34 som har 6% dårligere isolasjonsevne en E32. Dette er standardproduktet til Glava.
 • Økonomi 38 som er ment for innvendige vegger som ikke trenger termisk isolasjon.

Klikk her for besøke nettsiden til Glava. 

Steinull

illustrasjonsbilde av steinull

Steinull lages av stein etter tilsvarende prinsipp som med glassull, ved at råmaterialet varmes opp og gjøres om til fiber. Steinsorten som benyttes oftest heter Diabas, og er en vulkansk bergart. Dolomitt og bauxitt benyttes også. 

Steinull er den mest brannsikre isolasjonen vi har, ettersom stein ikke er brennbart. Glassull regnes heller ikke som brennbar, men steinull har enda høyere smeltepunkt. Begge typer regnes som brannsikre når det gjelder boligformål.

Stein i seg selv isolerer lite, men fibrene i steinullen gjør at luften mellom fibrene står stille, som igjen skaper en isolerende effekt.

Fordelen med steinull er at den lages av et råstoff jorden selv produserer. Steinull absorberer ikke fuktighet hvilket gjør den godt egnet til isolasjon i konstruksjoner som er utsatt for fukt. Steinull anses som en type isolasjon som ikke trenger å byttes ut, da den ikke mister effekt over tid.  

Slik blir steinull produsert

Steinen varmes opp til 1600 grader, og går gjennom samme prosess som glassull for å gjøres om til fiber. Steinull blir ofte tilsatt silikon eller mineralolje for å fjerne støv og gjøre det enklere å komprimere til isolasjonsmatter.

Klikk her for å besøke nettsiden til Rockwool. 

Skumplastisolasjon

illustrasjonsbilde av eps plate

Bilde av EPS plate fra Jacon Isolasjon.

EPS

EPS brukes ofte til utvendig isolering av bygg, men også til bygninger som garasjer. Det kan også benyttes til isolering av gulvflater. Forkortelsen “EPS” står for “ekspandert polystyren”, et plastmateriale som i Norge kalles isopor eller sundolitt, avhengig av hvor i landet du er. 

EPS går inn under kategorien skumplastisolasjon, og selges i plater. EPS er bygget opp av lukkede luftfylte plastceller. Innholdet er ca 98 % luft. Fordelen med EPS er at det er lett, har høy trykkfasthet og absorberer lite fuktighet. 

I motsetning til mineralull er EPS brennbart, og høyeste anbefalte brukstemperatur er 80 grader. 

Link til produktark

XPS

XPS kan sies å være storebroren til EPS. Forskjellen er at XPS plater tåler langt høyere trykk og absorberer mindre fuktighet. Ved isolasjon av konstruksjoner som må tåle stort trykk, for eksempel i grunnmur, benyttes som regel XPS isolasjon. 

Mens EPS tåler et trykk på 80 kg per m2 så tåler XPS 200 kg per m2. XPS plater koster ca. 3 ganger så mye som EPS.

Polyuretan (PUR)

Polyuretan brukes primært til innvendig isolering, eller i bygg som bruker lite energi, som passivhus, og er en nokså ny form for isolasjon. Polyuretan har en levetid på ca. 50 år, og  kommer enten i form av plater eller som skumspray. 

Fordelen med polyuretan er at det ferdige produktet (plater eller skum) trenger mindre plass enn tradisjonell mineralull, og dermed muliggjør tynnere vegger.

Vakuum-isolasjonspaneler (VIP)

Bilde av vakuumisolasjonspanel

Vakuumisolasjonspanel fra Vacunor.

Vakuum-isolasjonspanel er en relativt nytt isolasjonsprodukt som ofte forkortes til VIP. Vakuum-isolasjonspaneler består av en porøs kjerne av pressed fumed silica som er vakuumisert og pakket inn i en damp- og lufttett folie som er forseglet. 

Resultatet av dette skal ifølge produsentene være at panelene oppnår en varmekonduktivitet som er mellom 5 og 10 ganger lavere enn man oppnår med mineraliske og skumbaserte isoleringsprodukter. 

Sintef på sin side mener imidlertid at dette er en tvilsom påstand, fordi bruken av produktet påvirker isoleringsevnen. De trekker frem følgende styrker og svakheter ved vakuum-isoleringsprodukter:

Fordeler:  

 • Høy isolerende evne
 • Plassbesparende
 • Kan brukes som kuldeisoleringsbro

Ulemper:

 • Forseglingen kan lett ødelegges
 • Isoleringsevnen svekkes over tid (ca 25 års levetid)
 • Påvirkes av tilstøtende materialer, og kan føre til kuldebroer

VIP anses å være et komplisert isolasjonsprodukt. Årsaken er den store forskjellen mellom kjernens isoleringsevne og foliens sterke varmeledningsevne. Levetiden på panelene er derimot langt kortere enn for mineral og skumisolasjon. Den anslås til å være på rundt 25 år. 

VIP er dyrere i innkjøp enn mineralull, men fordi du kan redusere veggtykkelsen med 70-80% vil du få større gulvareal. Dette kan i enkelte tilfeller være nok til at verdien på bygget øker med mer en den ekstra kostnaden på isolasjonen.

Halm 

Bilde av halmball

Hvis du er ute etter å bruke organisk isolasjonsmateriale og samtidig tenke miljøvennlig, kan du vurderer å isolere med halm. Halm er ikke et utbredt isolasjonsmateriale i Norge, mye grunnet det fuktige klimaet i store deler av landet. Legges halmen rett, kan det tilfredsstille nye krav til lekkasjeverdier ved trykktesting. I tillegg får man et hus som puster naturlig, uten behov for ekstra lufting gjennom rørgater. 

Det som gjøres med halm, er at den pakkes kompakt sammen i baller på en meter. Halmen blir faktisk så kompakt at den også kan brukes som bærende materiale i vegger. Til sammenligning med mineralull, må veggene imidlertid være tykkere. Man regner at 30 cm med mineralull tilsvarere 45 cm med halmisolasjon. 

En ting som mange finner overraskende, er at når du isolerer med halm trenger du ikke å benytte damsperre i tillegg. Halmen skal ha en fuktighet på ca 12 %. Utenpå halmen legges et lag med leirpuss. 

Leirpuss er fuktighetsregulerende på den måten at den både absorberer og gir fra seg fuktighet. Leirpussen vil derfor absorbere fukt fra både utsiden av bygget, fra halmisolasjonen og fra innsiden av huset. Leirpuss har i tillegg en annen nyttig funksjon, siden den er brannsikker i henhold til lovkrav. 

Det er satt opp ca. 60 hus i Norge de siste årene hvor halm er brukt som isolasjon. 

Isolasjonsproduktene vi har beskrevet her er de mest benyttede i Norge. Halm er unntaket vi har tatt med som et alternativ til de som ønsker økologiske bygg. Hvis du er usikker på hvilken type isolasjon du bør bruke, ta kontakt med fagfolk.

 • Trond sier:

  Lett forståelige artikler, utmerket språk og poengtert innhold gjør dette til en sann glede å lese! Tusen takk

 • >