Alt du trenger å vite om drenering av bolig

Hva koster drenering av bolig og hva må du tenke på

Definisjon på drenering

Drenere betyr å fjerne vann, eller å lede vann bort fra et objekt. I forhold til bygninger handler det om å lede vann og annen væske bort fra grunnmuren. Fukt i grunnmuren fører over tid til sopp og råte, og er svært skadelig for både bomiljø og bygningsmasse. Dersom du har hus bygget før 2007, kan det være lurt å sjekke behovet for ny drenering. Byggforskriftene ble skjerpet etter 2007 og hus bygget etter dette skal derfor ha god drenering.

Hvorfor drenere?

 • Fukt ødelegger hus
 • Fukt kan gi helseplager

Det er flere gode grunner til å drenere dersom du har oppdaget fukt i kjelleren. Over tid vil fukt skade bygningsmassen, noe som rent økonomisk vil bli dyrere og dyrere å utbedre jo lenger du venter. I tillegg har du det helsemessige aspektet.

En undersøkelse fra 2016 blant 10 000 norske husholdninger, gjort av Folkehelseinstituttet, viser at 3 av 10 boliger hadde fuktskader som burde blitt utbedret. Den største helserisikoen kommer fra sopp, som er en konsekvens av fukt. Helserisikoen er imidlertid størst dersom fuktskadene er i rom hvor man oppholder seg daglig.

Hva koster det å drenere et hus?

Det er flere faktorer som avgjør hvor mye det koster å drenere et hus. De viktigste faktorene er:

 • Grunnmurens størrelse (omkrets og dybde)
 • Grunnforhold (helling og naturlig tilsig av vann)
 • Valg av materialer
 • Eventuell isolasjon

Drenering av grunnen rundt huset er noe du kan gjøre selv, så lenge du ikke gjør strukturelle endringer på bygningsmassen. Prisen vil påvirkes av størrelsen på grunnmuren, men du kan ta utgangspunkt i en minstepris på rundt 1000 kr/m2, dersom du gjør arbeidet selv.

Prisestimatet inkluderer:  

 • Fiberduk
 • Grunnmursplast
 • Dreneringsrør
 • Dreneringsmasse
 • Leie av minigraver
 • Bortkjøring av overflødige masser

Pris ved å drenere hus selv?

Graving

Dersom du vil gjøre jobben selv, men ikke vil grave alt for hånd, kan du leie en minigraver. Dagsleie for en minigraver ligger på ca 1500,- kroner, men dagsleien blir billigere jo lenger du leier den.

I noen tilfeller kan det faktisk lønne seg å kjøpe en minigraver, for så å selge den når du er ferdig med å bruke den. Da slipper du tidspress, og kan utføre jobben i et tempo som passer deg. I tillegg kan det jo hende at du har behov for annet gravearbeid i hagen.

Grunnmursplast

Grunnmursplast kjøpes i rull med 1 eller 2 meters bredde, og 10 meters lengde. Prisen ligger på i underkant av 50 kr pr m². Klikk her for å se aktuelle produkter.

Fiberduk

Pris på fiberduk varierer avhengig av variant og utsalgssted, men du får kjøpt 100 meter (2,5 meter bredde) til 1990 kr.

Dreneringsrør

Dreneringsrør er rør med langsgående hull. Når man legger rørene må hullene vende opp, slik at vann kan renne ned i røret og effektivt ledes bort fra grunnmuren. Pris på dreneringsrør varierer en del, og ulike hus trenger ulike løsninger. Men du kan regne fra 30-40 kr pr meter.

Masse

Dreneringsmasse består av ulike størrelser med pukk og grus. Den groveste pukken legges nederst, og så legger man finere masse oppover. Du kan regne med ca. 150 kroner pr tonn. Det går ca 1,3 tonn pukk per kubikkmeter dreneringsgrøft. Men prisen på stein påvirkes av transport, og har du en leverandør i nærheten kan det bli billigere.

Bør du isolere samtidig som du drenerer?

Det anbefales at du gjør det. Årsaken er at selv med god drenering rundt huset, vil grunnmuren følge temperaturen til bakken utenfor huset. På vinterstid vil grunnmuren bli kald, og dersom kjelleren er oppvarmet, kan dette skape kondens. Kondensen kan gi fukt på innsiden av grunnmuren, som igjen vil kunne gi skader på møbler og andre gjenstander som står inntil grunnmuren.

På lengre sikt kan slik kondens også føre til råte, selv om sjansen for dette er relativt liten. En annen god grunn til å isolere grunnmuren, er at det vil redusere oppvarmingskostnadene. Anbefalingen når det gjelder isolering av kjeller, er at du har ⅓ av isolasjonen på innsiden av grunnmuren, og ⅔ på utsiden.

Issolasjonsplater

De billigste XPS platene får du for rundt 100 kr/m². Du finner ut hvor mye du trenger ved å gange dybden på grunnmuren under bakken og lengden på det området som skal dreneres.

Påvirker isolasjon prisen på huset?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette, men dersom huset er plaget med fukt på innsiden av kjellerveggene, vil dette selvsagt kunne virke negativt på potensielle kjøpere. Dersom du kan skilte med ny drenering rundt huset, og isolert grunnmur, vil dette selvsagt være positivt for en eventuell kjøper.

Pris ved å sette bort dreneringsjobben?  

Dersom du heller vil leie inn profesjonelle til å gjøre jobben, kan du regne med en pris på mellom 3000 og 5000 kroner per kvadratmeter grunnmur (dybde x lengde). En god grunn til å sette bort jobben, er å sikre at arbeidet blir utført riktig.

De vanligste feilene folk gjør når de lager drenering selv, er at de legger dreneringsrørene for grunt, eller at dreneringsflaten ikke blir lagt tilstrekkelig ut fra huset. Konsekvensen av dette blir at vann trekker inn i bygningsmassen.

Trenger du byggetillatelse for å drenere?

Nei, du trenger ikke å søke om byggetillatelse med mindre du foretar strukturelle endringer på huset. Mer informasjon om byggetillatelse kan du lese her.

Akreditering forsidebilde: Hageannlegg AS

>