Mikrohus, minihus og villavogner

Minihus er små frittstående hus, ofte under 30 kvadratmeter. Men de kan også være større. Konseptet minihus handler mye om effektiv arealutnyttelse og smarte løsninger som gjør at man kan “bo trangt” på en behagelig måte. Men det handler også om frihet, og om å kunne leve enkelt, billig og bærekraftig.

Minihus kan stå på fast grunn, men ofte står de på hjul. I utseende ligner de ofte mer på en hytte eller enebolig enn på en campingvogn, selv om de står på hjul.

Forskjellen mellom mikrohus, minihus og villavogner

I Norge er villavogner et kjent fenomen. Du finner de på alle de store campingplassene. Selv om disse kan ligne på minihus på hjul, er de forskjellige på et viktig punkt. En villavogn er laget for å være en slags hytte. Minihuset eller mikrohuset derimot, er laget for å være hjem.

Mikrohus er i prinsippet mindre enn minihus, men begrepene er i praksis synonymer, og brukes om hverandre: om spesielt små hus. 

Tre hovedtyper

  • Små minihus på hjul
  • Store minihus på hjul
  • Minihus på fast grunn
bilde av innsiden av et mikrohus
bilde av innsiden av en vilavognn

Tidsriktige og rimelige hjem, men er de bærekraftige?

Noen tolker dagens minihus-trend som et tegn på økonomiske nedgangstider og et voksende klasseskille, heller enn som et tegn på utvikling. Men mange velger å bo i minihus for å kunne leve enkelt og miljøvennlig, og samtidig kunne bo hvor som helst.

Økologi er sammen med økonomi kanskje den viktigste grunnen til at mikrohus og minihus er i ferd med å bli så populære verden over. og en viktig grunn til at flere får øynene opp for denne boformen. Et minihus er mye mindre enn tradisjonelle eneboliger, så det kreves mindre ressurser både for å bygge og å bruke huset. 

Den begrensede plassen gjør også at man må tenke mer over hva man kjøper eller tar med seg hjem, noe som også harmonerer fint med en miljøvennlig livsstil. 

Reiser man bort en periode, er det jo også enkelt å leie ut minihuset ditt til andre. I tillegg vil et lite hus ta opp en mindre del av tomten din, slik at du kan bruke mer av arealet til andre ting.

Selv om økonomi fremdeles er en viktig grunn til å velge minihus, finnes det flere gode grunner til å velge denne boformen: 

bilde av far som triller sønn på trillebår utenfor et minihus

Hvem satser på minihus?

Noen sier de vil ha frihet til å jobbe mindre og leve mer, andre er mer motivert av miljøaspektet eller det å ha et sted å bo under studietiden. Det finnes også de som er drevet av lengselen om et mer sosialt liv, og går sammen med andre om å skape en landsby eller et klyngetun med hus. 

De fleste som satser på småhus, gjør det for å kunne eie egen bolig og samtidig redusere faste utgifter. I tillegg har mange mennesker et ønske om en enklere livsstil, der de bruker mindre penger på bolig og mer penger på opplevelser.

På en tomt der det bare ville vært plass til noen få eneboliger, kan minihus-entusiaster gå sammen om å realisere drømmer sammen med andre. 

  • Studenter og unge
  • Enslige
  • Par
  • Familier
  • Pensjonister

Andre artikler

Klage på byggesak

Grad av utnytting: Hvor stort kan jeg bygge?

Isolasjon – hva er det og hvilke typer finnes?

Alt du trenger å vite om drenering av bolig

Elektriske ledninger fargekoder

Hva er gesimshøyde?

>