Elektriske ledninger fargekoder

Slik er fargekodene på elektriske ledninger

Lurer du på hva de ulike fargene på elektriske ledninger betyr? Her får du svaret. For å gjøre det enklere å fastsette hva de ulike ledningene inneholder, og hvilken funksjon de har, finnes det fargekoder for hvordan de skal se ut.

I en normal strømførende ledning har vi 3 ledninger som er pakket sammen inn en litt større ledning, som oftest er hvit eller sort. De tre ledningene inni består av følgende ledninger:

  • 1 Jordledning
  • 2 strømførende ledninger.

Jordledninger skal være merket med gul og grønn stripe.

De to strømledningene har brun og blå farge.

fargekoder elektriske ledninger

Hva har du lov til å gjøre selv?

Regelverket er ganske tydelig og enkelt å forholde seg til. Du har ikke lov til å foreta reparasjoner eller arbeid på ting som er festet til vegg, tak eller gulv. Det må utføres av fagfolk.

Eksempler på arbeid som må utføres av fagfolk, er stikkontakter og sikringsskap, samt bokser til el-billadere og andre faste el-installasjoner. Dersom du gjør denne typen arbeid selv, uten nødvendig autorisasjon, og det oppstår Brann eller andre skader, er du ikke dekket av forsikring, og det kan få store økonomiske konsekvenser

Koble støpsel: slik gjør du det

Når du skal koble de tre ledningene til et støpsel, må du avisolere endene av ledningene. Dette gjør du ved å fjerne isolasjonen utenpå kobberet. Det holder med noen millimeter. Jordledningen må plasseres i midten av støpselet, mens de to strømførende ledningene kan plasseres valgfritt på høyre eller venstre side. Det er viktig at kobberet har kontakt med festeskruen. Det er slik du fører strøm inn i ledningen fra stikkontakten.

Elektriske ledninger fargekoder

Koble taklamper og armaturer

Dersom du skal gjøre tilsvarende øvelse med taklamper og lysarmaturer, er koblingsenheten litt annderledes. Avhengig av hvor gammel mottaksenheten er, kan du oppleve ulike scenarier.

I eldre hus kan du oppleve at det kun stikker ut ledninger fra vegg eller takfestet. Hvis dette er tilfellet må du gå til anskaffelse av en koblingslist som du fester ledningene i. Koblingslister kommer primært i to ulike varianter, som gammeldagse “sukkerbiter” og som koblingsklemmer.

Med den gammeldagse sukkerbit-varianten fester du hver av ledningene med et lite, flatt skrujern. Med koblingsklemmen holder det å stikke ledningene inn, så fester de seg selv.

koblingslist

Gammeldags koblingslist også kalt sukkerbit

koblingslist med klemme

Koblingsklemme

Hvordan fungerer strøm?

Det finnes to typer strøm, likestrøm og vekselstrøm.

Likestrøm går en vei. Batterier er et eksempel på en likestrømskilde. Legger du batteriet feil veg i apparatet, virker det ikke.

Vekselstrøm er det du får fra stikkontakten. Vekselstrøm kommer fra et kraftverk, og skifter retning med en bestemt frekvens. Som regel ligger frekvensen på mellom 50 og 60 hertz (50–60 ganger i sekundet).

I den brune og den blå kobberledningen flytter løsrevne elektroner seg fra kobber-atom til kobber-atom. Elektriske apparat har vanligvis et kretskort som fører strømmen i en bestemt rute, innom de komponentene som skal ha elektrisitet med en gitt innstilling.

Begreper brukt om strøm

Volt: Måleenheten for elektrisk spenning. Jo sterkere spenning, jo høyere volt.

Forkortelse: V

Formelsymbol (spenning): U

Ampere: Måleenhet for strømstyrke.

Forkortelse: A

Formelsymbol (strøm): I

Watt: Måleenhet for effekt. Brukes bl.a. til å angi strømforbruk.

Forkortelse: W

Formelsymbol (effekt): P

Syboler brukt i elektriske koblinger

Jording Chassijord

Jording Chassijord

Jording Systemjord

Jording Systemjord

Lignende artikler
Det finnes ingen relaterte artikler
>