Byggesøknad garasje – Alt du trenger å vite om byggetillatelse

Trenger jeg byggesøknad til garasje ?

 1. Slipper jeg å sende inn byggesøknad?
 2. Sikkerhetskrav
 3. Andre krav
 4. Hvilke regler gjelder for eiendommen min?
 5. Hvordan søker jeg?
 6. Nyttige lenker

Fra og med 1. juli 2015 ble det lov å bygge garasje eller bod på egen eiendom uten å søke om tillatelse. Men det finnes likevel en del regler du må følge, og garasjen må oppfylle noen kriterier for å være fritatt for søknadsplikt. Du har selv ansvar for at du bygger i tråd med lovverk og reguleringsplaner.

Slipper jeg å sende inn byggesøknad?

For å slippe å sende byggesøknad for bygging av garasje, må eiendommen du bygger på allerede være bebygd. Dersom tomten din ikke er regulert, må du som regel søke kommunen om dispensasjon for å bygge. Du finner ut om området er regulert ved å gå inn på kommunens nettsider, eller ta kontakt med kommunen.

eksempel på reguleringsplan for byggesøknad

Du kan ikke bygge over vann- og avløpsledninger, for kommunen må ha tilgang til disse for vedlikehold og reparasjon. Pass på at du har et oppdatert kart hvor alle ledninger vises. Det kan også være lokale regler som fastsetter hvor nært ledninger det er lov å bygge. Lurer du på hvor ledningene på eiendommen din går, kan du ta kontakt med kommunen for å få tak i oppdaterte kart over ledningsnettet.

Det kan også være begrensninger på hva du kan bygge dersom det for eksempel er fare for flom eller ras i området. Er du usikker på om garasjen din kommer til å stå i faresonen, så ta kontakt med kommunen, og forhør deg om byggeplanene dine kan gjennomføres.

Direktoratet for Byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De har utviklet en veiledning på nett, som hjelper deg å finne ut om du trenger byggesøknad for å bygge den garasjen du vil ha.

Sikkerhetskrav

Det må være minst én meter til nærmeste bygning på eiendommen din, og minst én meter til nabogrensen. Dersom garasjen skal stå nærmere enn én meter fra nabogrensen, må du sende byggesøknad.

Dersom det er mindre enn 8 meter fra garasjen til nærmeste bygning på naboeiendommen, må du brannsikre de delene av garasjen som ligger nærmere.

Dersom du planlegger å bygge et rom i garasjen som skal brukes til f.eks. kontor, arbeidsrom eller treningsrom, må du lage en gasstett skillevegg mellom garasjen og rommet.

Skal du bygge garasjen nær en offentlig vei? Da må du finne ut om du oppfyller kravene til avstand i reguleringsplanen eller kommuneplanens arealdel.

15 meter til gang- og sykkelvei, 15 meter til kommunal vei, 50 meter til fylkesvei, 100 meter til riksvei (50 meter hvis området er uregulert))

Er det ikke oppgitt byggegrense mot vei i disse planene, må du finne ut når reguleringsplanen din er vedtatt. Avhengig av hvilket år reguleringsplanen ble vedtatt, vil grensen variere. (Se tabell)

TidsromAvstand til kommunal veiAvstand til fylkesveiAvstand til riksveiAvstanden måles fra
1912 – 19313,5 meter3,5 meter3,5 meterVeikant
1931 – 19385,0 meter5,0 meter5,0 meterVeikant
1938 – 19647,5 meter7,5 meter7,5 meterVeikant
1964 – 31. juni 199612,5 meter12,5 meter30,0 meterVeiens midtlinje
1. juli 1996 – 31. des 200915,0 meter15,0 meter50,0 meterVeiens midtlinje
1. januar 2010 – nå15,0 meter50,0 meter50,0 meterVeiens midtlinje

Dersom garasjen din skal bygges nærmere offentlig vei enn kravene, må du søke om dispensasjon. Informasjon om kommunal vei får du fra kommunen din, og om fylkesvei og riksvei fra Statens vegvesen.

Det skal være minst 30 meter til jernbanespor (trikk, t-bane og tog). Skal du bygge nærmere enn det, må du søke Bane NOR om tillatelse. Du finner mer informasjon om byggegrense mot jernbane i Jernbaneloven §10  og på nettsidene til Bane NOR.

Andre krav

Du kan i utgangspunktet ikke bygge nærmere enn 100 meter fra sjøen. Dette kan også gjelde for elver og innsjøer. Du finner ut hva som gjelder for ditt område i reguleringsplanen eller i kommuneplanens arealdel.

Det finnes begrensninger på hvor mye areal eller volum du kan ha bygninger på. For å finne ut hvor mye mer du kan bygge på tomten din, må du regne ut hvor mye plass de eksisterende bygningene opptar. Direktoratet for Byggkvalitet har utviklet en interaktiv veileder for byggstørrelse. Bruk denne for å få svar på om du kan bygge så stort som du vil uten å søke om dispensasjon.

Det kan også være andre begrensninger på hvor stort du kan bygge. Informasjon om dette kan finnes i reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, andre plandokumenter eller situasjonskart. Disse må leses grundig, om du skal være helt sikker på at du oppfyller kravene.

Mulige begrensninger er:

 • strengere krav til høyde og størrelse
 • strengere krav til avstand fra nabogrensa
 • krav til for eksempel fargevalg, takvinkel, plassering og materialvalg
 • kulturminner
 • sjeldne dyre- eller plantearter
 • avstand til kraftlinjer

Disse kravene må du oppfylle

 • Garasjen må være under 50 kvm
 • Garasjen kan bare ha én etasje
 • Garasjen kan ikke være høyere enn 4 meter (møne) og 3 meter (gesims)
 • Garasjen kan ikke ha leilighet
 • Må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene
 • Ikke i strid med:
  • Plan- og bygningsloven
  • Kommuneplanens arealdel
  • Reguleringsplan

Dersom du skal bygge flere ting som er unntatt søknadsplikt samtidig, kan det bli så omfattende at du er nødt til å sende inn byggesøknad.

Hvilke regler gjelder for eiendommen min?

Selv om garasjen din oppfyller kravene for å kunne bygges uten søknad, må du likevel vite om prosjektet ditt kommer i konflikt med kommunale bestemmelser og regler. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig på nett. Men dersom du trenger hjelp, kan du få det ved å kontakte kommunen, eller ta kontakt med et byggefirma i nærområdet ditt.

Hvordan søker jeg byggetillatelse for garasje?

Dersom du har gått gjennom veiledningen til Direktoratet for Byggkvalitet, og kommet frem til at du er nødt til å søke, så trenger ikke det å være verdens undergang. Det er vanlig at byggefirma tilbyr hjelp med søknadsprosessen. Dersom ditt foretrukne firma tilbyr slik hjelp, bør du forhøre deg om eventuelle tilleggskostnader. Men de har gjort det før, kjenner til tidsfrister og vet hva som kreves av dokumentasjon, så det er uansett lurt å invitere dem inn i prosessen.

Dersom ønsker å gjøre søknadsarbeidet selv, bør du sjekke Direktoratet for Byggkvalitet sin oversikt over byggereglene, og deres åtte steg fra idé til ferdig søknad. De åtte stegene er:

 1. Finn planer og bestemmelser for eiendommen.
 2. Hvor mye mer kan du bygge på eiendommen?
 3. Forstå hva du må ta hensyn til.
 4. Du må ha tegninger av det du skal bygge.
 5. Varsle naboene.
 6. Send inn byggesøknad på nett.
 7. Vent på svar fra kommunen.
 8. Søk om ferdigattest når bygget er ferdig.

Det kan også være lurt å forhøre seg med fagfolk om konstruksjon og valg av materialer, slik at du sikrer deg mot eventuelle kostbare tabber.

Dersom du ønsker å lese mer om garasjer, finner du flere artikler på vår temaside. Lykke til!

Nyttige lenker:

 • […] Nei, du trenger ikke å søke om byggetillatelse med mindre du foretar strukturelle endringer på huset. Mer informasjon om byggetillatelse kan du lese her. […]

 • >