Category Archives for "Byggeregler"

illustrasjon som viser bygging av hus

Klage på byggesak

Klage på byggesak Har du søkt om bygging, men fått nei av kommunens administrasjon? Da kan det lønne seg å klage på vedtaket. Det samme gjelder om du er misfornøyd med byggetillatelsen som naboen har fått. Det kan være mange grunner til at du har fått avslag på byggesøknaden. Du kan ha gjort formelle feil som […]

Les mer
1 illustrasjonsbilde som viser ulike former å regne ut grad av utnytting

Grad av utnytting: Hvor stort kan jeg bygge?

Grad av utnytting: Hvor stort kan jeg bygge?Grad av utnytting er et mål som brukes for å regulere bygningers volum i forhold til terrenget, og bygningers areal i forhold til utearealer, infrastruktur og omgivelser. Det finnes fire måter å fastsette grad av utnytting, og bruken avhenger av formålet med beregningen. De fire beregningsmåtene for grad av […]

Les mer
gesimshøyde

Hva er gesimshøyde?

Hva er Gesimshøyde og hvordan måler du det?Gesimshøyde er avstanden fra bakken til skjæringen mellom ytterveggen og takflaten. Det skal måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Ordet “gesims” kommer fra tysk, og betyr egentlig “hylle” eller “kant som stikker frem”. Hurtignavigasjon Gesimshøyde og byggesøknadHva med andre typer tak?Saltak med altan i […]

Les mer
>